Rig & Trim

Banner 30 r/c bør ikke sejles med større krængning end ca. 20 grader. Det tager ofte selv erfarne sejlere mere end en sæson at lære at rebe sejl i tide.

imageI 0-3 sek/m må faldene ikke sættes ret tot på genua og storsejl. Storsejlets bomudhal sættes løst (ca. 3-5 cm frem) for at hule sejlet. Genuavognen flyttes ca. 2-3 huller frem fra neutralstillingen for at hule den på kryds. Slæk et par cm på skødet for at øge farten. Bagstaget sættes kun let så forstaget falder ud til læ. Giver tvist (åbning i sejlet). I let luft må man ikke sejle max. højde, men mere på fart.

Fra 3-5 sek/m tottes faldene (på kryds) og bomudhalet, genua skødevognen flyttes til neutralstillingen. Mærk evt. hullerne med forskellig farve. Er krængningen for stor hales cunninghamhalet (hul 2 i forliget). Masten bøjes med agterstaget.

Frisker vinden 5-6 sek/m bøjes masten yderligere. Masten kan tåle at bøje mindst 10 gange mere end du tror. Cunninghamhalet sættes hårdt. Brug spillet. Bagstaget sættes hårdt. Luv skødevogn flyttes 1-3 huller agterud for at åbne den i agterliget. Er krængningen evt. stadig for stor tages minirebet (hullet ca. 25 cm. oppe i agterliget). Rebeslæden på bommen skal være lodret under hullet. Først løsnes linen for kickingstrappen. Storskødet slækkes så hele sejlet lever og mens man sejler videre på forsejlet rebes der med spillet på garagen. Der slækkes ikke på faldet. Reb 1 speed reb kan udføres ved at tackle en ekstra 8 mm line på rebelinen fra nokken, som går op gennem øjet i forliget og ned til bommen.

Fra 9-12 sek/m tages reb 2 i storsejlet. I grov sø er det ofte en fordel at beholde genuaen på og tage et eller to reb i storen. På fladt vand er det ofte en fordel at sejle med fuldt storsejl og fok (8-10 m/sek) det giver større højde og fart.

imagePå halvvind hales kickingstrappen meget hårdt, så bommen kan slækkes 20-30 cm ekstra. Giver op til 1/10 knob. Genuaen må gerne slækkes så meget at den lever langs forliget. Giver mindre bagluft i storsejlet. Brug genuaens reacher-reb. Og flyt skødepunktet ud til rælingen, så kan den slækkes yderligere.

På læns slækkes kickingstrappen lidt så storsejlet bliver mere hult.

Rig-guide

Når masten er sat i mastefoden på ruftaget fastgørestopvanter, forstag og agterstag, så mastekranens strop kan tages af. Lad bagstag og undervanter være indtil videre. Topvanterne håndjusteres, således at den står lodret. Brug storfaldet til at måle afstanden fra mastetoppen til rælingslisten. Tjek flere gange i hver side. Der er nemmest at komme rundt, når bagstagene hænger løst og bommen ikke er monteret, men monter når masten står lige.

Mastehældning

Først skal mastehældningen indstilles. Sæt bagstagene som skal være håndstramme. Monter bommen og lad den hvile i kickingstappen. Tag storfaldet og sæt noget tungt fast f.eks. en spand vand. Juster forstagets vantskrue, så faldet krydser bommen 55 cm målt fra mastens agterkant

Spænd topvanterne

Topvanterne spændes til forstrækningen er 10 på vajertmåleren. Det svarer til, at wiren forlænges med 3 mm målt over 200 cm. Drej vantskruerne 6-8 halve omgange ad gangen skiftes i styrbord og bagbord, og kun 1-2 halve omgange når den er ved at være der

Bagstagenes maksimale stræk

Bagstaget strammes til forstrækningen er 9,5 på vajertmåleren. Det svarer til, at wiren forlænges med 6 mm målt over 200 cm. Marker på tovet som det maksimale spænding, og brug mærket under sejlads. Slæk derefter til 4 mm og marker tovværket igen (som 2/3 stræk svarende til standardspændingen under sejlads

Mastens krumning

Sæt storfald fast i bommen helt inde ved masten. Sæt bagstagene på maks spænding. Stram agterstaget indtil afstanden mellem faldet og masten er 1,5 x mastens diameter. Hvis krumningen er større allerede før agterstaget strammes skal checkstagene sættes ca. 1 m. agten for topvantet og strammes indtil krumningen er rigtig. Marker på checkstaget.

Undervanter

Strammes derefter til forstrækning på 9 på vajertmåleren. Den endelige justering kan først gøres under sejlads, hvor masten sideværtskrumning kan ses.

Ét svar til “Rig & Trim”

Skriv et svar