Man må gerne sove under singlehandsejlads

Velskrevet artikel og lige på kornet af Bådmagasinet og Øyvind Bordal (som jo selv er solosejler). Det er virkelig tragikomisk, hvordan Vagtholdsbekendtgørelsen kan blive ved med at være et emne, men det er jo også netop det Øyvind berører.

Den meget ensidige og tendentiøse sammenkædning af solosejlads og risikoen for søfartsulykker er simpelthen meningsløs uden at forholde sig til kendsgerningerne i en konkret sag – alt andet er hypotetisk og patetisk.

En kollision mellem to fartøjer vil først og fremmest blive afgjort civilt mellem partneres forsikringsselskaber efter de almindelige Søvejregler.

Søvejsreglerne siger intet om bemandingens antal og kun i regel nr. 5 finder vi noget om udkik

”I ethvert skib skal der altid holdes behørig udkig såvel ved brug af syn og hørelse som ved brug af alle forhåndenværende midler, der er hensigtsmæssige under de foreliggende omstændigheder og forhold, således at der kan foretages en fuldstændig vurdering af situationen og af faren for sammenstød.”

Vi ved også, at hvordan vigeregler definerer hvordan sejl, motor og fiskere skal vige for hinanden og at intet fartøj er fritaget for at undgå kollision, hvis en sådan synes uundgåelig.

Man må gerne sejle solo og man må også gerne sove undervejs, så længe bestemmelserne i regel 5 er fulgt. Det betyder bl.a. at man skal orientere sig om trafikken på sin kurs og under hensyntagen til vind og farten vurdere, hvornår det er tid til at vurdere situationen igen. I visse farvande og på visse tidspunkter vil det give under 3 minutters powernap, men andre tilfælde vil give 15 minutter. Godt sømandsskab og situationsfornemmelse går hånd i hånd her. Selvfølgelig skal man ikke lægge sig til at sove i det sydfynske øhav en dejlig sommerdag midt i juli, men du kan sagtens sove 3 x 10 minutter under Silverrudder om natten mellem Æbelø og Fynshoved, når vindvinklen er over 50 grader på styrbord halse. Man bruger naturligvis et æggeur og mellem de 10 minutters sektioner orienterer man sig om positionen af de omkringliggende lanterner inden man snupper 10 minutter mere.

Jeg vil gerne supplere med, at Vagtholdsbekendtgørelsen er så uklar defineret, at det kun i et meget specielle tilfælde ville blive taget i brug overfor en fritidssejler i en båd på under 15 meter. Det vil først ske efter regel 5 og dermed er det meget usandsynligt, at en fritidssejler eller en solosejler nogensinde rammer vagtholdsbekendtgørelsen (genialt ordvalgJ). Kun i særlig grove tilfælde kan man forestille sig, at en offentlig myndighed vil foretage en politianmeldelse af føreren af det fritidsfartøj som findes ansvarlig for hændelsen. Det er min personlige vurdering at en sag der kun omhandler materiel skade mellem to mindre fartøjer aldrig kommer hertil. Når det er sagt, så er det naturligvis ikke til solosejlerens fordel at være sovende under en kollision selvom man måtte have retten til vejen.

Det var tydeligt at solosejlerne har en høj gennemsnitsalder, men det er først og fremmest beviseligt at deltagerne har stor sejladserfaring med at sejle alene. Både deltagerne i Danmark Rundt Singlehand og arrangørerne er meget opmærksomme på sikkerheden og på de gode sømandsskab, og jeg håber at den udvikling der er i gang vil føre til at der kommer mere guidance (ikke regler) på solosejlads. Det kunne f.eks være, at Skandinavisk Singlehand forening eller måske endda Dansk Sejlunion samlede de erfaringer vi har gjort indtil nu og formaliserer det i en ”code of conduct”. Når vi alle er kommet sikkert rundt om Danmark, kan vi både evaluere sejladsen, men også tage skridtet videre. Det er nok tvivlsom om vi nogensinde kan få sejlerkurser eller sejlerskoler i singlehandsejlads sådan som Artemis Offshore Academy i England http://www.artemisoffshoreacademy.com , men det er ganske klart, at det vil være en fordel at organisere singlehand-sejladsen endnu stærkere.

Skriv et svar