Udsigten som singlehand sejler

Det er i sagens natur ret ensomt at være singlehand sejler. Man opholder sig mange timer på vandet, og der er ingen at tale med om vind og vejr, kurs eller konkurrenter.

Man kan tale med folk i land via mobil og folk på vand via VHF’en, men det er bare ikke det samme.

Hvis fald, skøder eller liner skal trimmes, kan du ikke uddelegere til gasterne, og gasterne melder ikke tilbage om trim, højde, fart eller søger for forplejning til skipper. Skal spileren bommes, må man selv på fordækket og flytte bommen.

Én ting er dog sikkert; der er heller ingen gaster der spærrer for udsynet, hvilket dette billede vist viser ret godt.

Foto fra Sølvroret '13 skudt ved Avernakø i Det Sydfynske Øhav kl. 17 - efter 34 timers sejlads og 2 timer før mål.
Foto fra Sølvroret ’13 skudt ved Avernakø i Det Sydfynske Øhav kl. 17 – efter 34 timers sejlads og 2 timer før mål.

Skriv et svar